Janne Andsager profil

Det ligger mig stærkt på sinde

-at arbejde med andre menneskers livsprocesser i psykoterapeutisk sammenhæng. Her er det muligt at fremme den enkeltes psykologiske funktion og trivsel. Blandt andet ved det forhold der skabes mellem os, som terapeut og klient i forløbet, og som kalder på respekt og anerkendelse for dig og det menneske du er.

Jeg er også uddannet  sygeplejerske og jordemoder, og har med den baggrund, både blik for og interesse i at yde omsorgsfuld og professionel hjælp og støtte til andre, så de kan leve et værdigt, godt og ærligt liv.

Jeg har som terapeut passion for, og erfaring med den individuelle samtale. Her er  det muligt at blive klogere på sig selv, og det man ønsker hjælp til at forandre.

Jeg har familie og bor i Middelfart. Her er smuk natur med skov, vand og dyr som betyder meget for mig, i min dagligdag.

-Udvikling er et grundvilkår, vi mennesker har.

Jeg er ret nysgerrig ift. det at eksistere som menneske, med de muligheder og begrænsninger livet giver.  Hvordan forholder jeg mig til mit liv, med de vilkår jeg har fået?

-Hvad vælger jeg at gøre samt undlader at fokusere på, og hvordan bærer jeg mig ad med det?

Hvordan påvirker jeg andres liv og hvordan påvirker de mig?

Det giver mening  og er modigt at turde frigøre sig, og blive sig selv. Netop denne proces er styrende for det gode liv vi alle stræber efter. Derfor er læring også en livslang proces, som jeg anskuer det.

Janne Andsager

Ud over terapi, beskæftiger jeg mig med tilknytningproblematikker og psykiatri. Jeg arbejder med reflektion og undervisning. Jeg er frivillig terapeut i TUBA, hvor unge deler erfaringer og oplevelser med andre om, hvordan det er at vokse op i familier med alkoholproblemer, og hvordan man bedst muligt kan leve et godt liv. Jeg har arbvejdet med SORG i Kræftens Bekæmpelse hvor jeg har haft eksistentielle samtaler med alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende. 

Jeg modtager jævnligt supervision for at udvikle mig selv, fagligt og personligt.