Er du træt af at føle dig fanget i en cyklus af negative tanker, stress eller angst? Har du svært ved at finde glæde i hverdagen, eller føler du, at du ikke lever dit liv fuldt ud? Individuel terapi kan være løsningen, der hjælper dig med at genfinde din indre balance og skabe varig forandring i dit liv. I min klinik Psykoterapeut MPF Janne Bahn Andsager anvender jeg psykoterapi som behandlingsmetode, ligesom jeg arbejder ud fra en eksistentiel psykodynamisk og kognitiv tilgang. 

Hvad enten du er fra Middelfart, Fredericia, Bogense, Assens eller omegn, er du velkommen til at kontakte mig. 

Hvad er individuel terapi?

Med individuel terapi får du mulighed for at arbejde med netop det, der volder dig de største vanskeligheder i forhold til dig selv, andre mennesker og det liv, du lever.
Forskningen viser, at psykoterapi fremmer den enkeltes livsglæde og trivsel. Det kræver selvfølgelig en arbejdsindsats fra både din og min side. 

Som din psykoterapeut inviterer jeg dig til ligeværdig dialog og samarbejde om løsning af dine vanskeligheder. I trygge og fortrolige rammer kan du udforske dine følelser, tanker og adfærdsmønstre. Målet er at hjælpe dig med at opnå en dybere selvforståelse og skabe positiv forandring i dit liv. 

Hvad er formålet med individuel terapi?

Med individuel terapi får du mulighed for at lindre psykisk smerte og styrke din evne til at skabe kontakt med dig selv og andre. Vi arbejder sammen om at udforske dine muligheder og arbejde med din kommunikation. Jeg hjælper og støtter dig i din løsning af livsproblemer, så din livsglæde og livslyst vender tilbage igen. 

Få hjælp og støtte til:

”Det ligger mig stærkt på sinde, -at arbejde med menneskers livsprocesser i psykoterapeutisk sammenhæng, da jeg grundlæggende er nysgerrig på at forstå andre mennesker” – Janne Bahn Andsager.

Individuel terapi: Sådan arbejder jeg

Jeg arbejder ud fra et helhedssyn på mennesket. Det kobler jeg til forskellige psykologiske teorier og metoder. Jeg er især optaget af vores kontakt og det relationelle, da trivsel er relationel.

Men hvad betyder det egentlig? 
Det er vigtigt for mig at møde dig som en selvstændig person med ret til at være dig selv og udtrykke alle følelser og oplevelser, du har. Mødet med dig og den, du er, er det vigtigste udgangspunkt for vores samarbejde. Det terapeutiske redskab er kontakten og dialogen mellem os. 

Med individuel terapi skaber jeg altså rum for refleksion og dialog. Jeg stiller spørgsmål og lytter omhyggeligt til dine svar. Jeg giver dig tid til at tænke og støtter dig gennem de forudsætninger, du kommer med. Her kan du tænke frit, have enhver følelse og udtrykke alle behov.

Din psykoterapeut: Rejsen mod personlig forandring

Jeg benytter bl.a. fænomenologien som metode, ofte koblet med det kognitive. Hvor alt det, der sanses og registreres mellem os, benyttes til at skildre, undersøge og støtte dig hen mod din ønskede forandring, og hvor du samtidigt støttes i at forholde dig til og inddrage dine tanker og følelser, så du opdager, hvordan de påvirker dine handlinger.

Jeg er opmærksom på og optaget af “det, der sker” mellem os i terapien. Jeg er vågen, til stede og registrerer, hvem du er, og hvordan du bærer dig ad med at gøre det, du gør.

Min opgave som psykoterapeut er ikke at levere svar til dig om, hvordan du skal gøre eller tænke, men netop hjælpe dig til at opdage dine egne svar på spørgsmålet: “Hvordan lever jeg mit liv bedst muligt med de udfordringer, jeg har?”

Kontakt mig og hør mere om individuel terapi

Jeg står klar til at hjælpe dig med at forstå og håndtere dine følelser og oplevelser, så du kan finde dine egne svar og leve dit liv bedst muligt med de udfordringer, du står overfor. 

Ring til mig på 61 66 40 32 eller skriv til mig på info@andsager.dk

Du kan også skrive til mig via min kontaktformular.

Jeg ser frem til at høre fra dig!

Kontakt mig