Privat jordemoder

Hoveddør

Graviditet, fødsler og  dannelse af familie er de vigtigste perioder i vores liv.

Det kommende liv som forældre kan med fordel forberedes af dig/jer og hermed styrke din/jeres tillid til egne evner, reducere angst og stress.

Forældreskabet bliver et vendepunkt i dit/jeres liv.

At være gravid og føde et barn er en fysisk og psykisk proces. Jo bedre forberedt du er som gravid og jo mere tillid og kendskab du har til dig selv, jo færre indgreb under fødslen har du brug for. Det er ikke unormalt at være ængstelig, forvirret og bange for fødslen.

I samtalen får du hjælp til at se på det som er svært, med udgangspunkt i de følelser og erfaringer der knytter sig til din jeres livsomvæltning: BABY OG NYT FAMILIE LIV.  Alt det gode du som gravid gør for dig selv, gør du også for dit barn.

Fødselsreaktion/depression

Oplever du reaktioner og spørgsmål fra tidligere graviditeter/fødsler som medfører utryghed nu?

Føler du dig trist og glædesløs nu du skulle være glad?

Ofte kan der være angstsymptomer forbundet med en fødselsreaktion/depression som signal om, at noget følelsesmæssigt presser sig på.

Graviditet og amning

Kroppen forandrer sig, så det gør du også! Det kan give udfordringer ift. selvopfattelsen og muligheden for at nyde øjeblikket. Det handler om egenomsorg, behov og samliv, samt udvikling af en ny balance i jeres liv. Spørgsmål som hvordan passer jeg bedst på mit barn og hvordan er jeg en god nok far og mor? kan dukke op.

Familieliv og relationsdannelsen

Måske har du brug for at gå i dybden med den måde du skaber familieliv på?

De bånd du knytter mellem dig selv og barnet, afhænger af hvordan I har det i familien, måden I møder barnet på og den stemning I skaber sammen.

Det kan være nødvendigt at arbejde med sin “egen bagage” som en måde at blive bevidst om egne værdier og valg. Det har betydning ift. at skabe solid tryghed for barnet, så udvikling af en god selvfølelse bliver mulig.

Er du medlem af sygesikringen “danmark” kan du som gravid få tilskud i forbindelse med samtaler hos privat jordemoder.