Privat jordemoder

Jordemoder

En sund graviditet, fødsel og familiedannelse er afgørende for barnets udvikling.

Oplever du psykiske udfordringer i din graviditet| traumatiske oplevelser fra tidligere fødsler

At være gravid og føde et barn er en fysisk og psykisk proces. Jo bedre forberedt du er som gravid og jo mere tillid og kendskab du har til dig selv, jo færre indgreb under fødslen har du brug for. Psykiske udfordringer i graviditeten og under en fødsel kan hæmme tilknytningen til barnet og kan have konsekvenser for en god og tryg opstart på jeres fælles liv. I samtalen får du hjælp til at se på det som er svært, med udgangspunkt i de følelser og erfaringer der knytter sig til din/ jeres livsomvæltning.

Jeg har erfaring med og særlig fokus på:

  •  Forberedelse i graviditeten til den vigtige livsovergang som forældre.
  •  Tab og sorg processer.
  •  Reaktioner på det at skulle føde, angst & stress.
  •  Opvækst i familier med misbrug.
  •  Omsorgsvigt og senfølger.
  •  Amning
  •  Tilknytning og relationsdannelse

Føler du dig trist og glædesløs nu du skulle være glad?

Vi taler om dine/jeres forventninger til denne livsperiode, er de samstemmende eller?

Det kan være nødvendigt at arbejde med sin “egen bagage” som en måde at blive bevidst om egne værdier og valg. Det har betydning ift. at skabe solid tryghed for barnet, så udvikling af en god selvfølelse bliver mulig. Vores historie eller mangel på samme kan få betydning i denne livsfase på en vigtigt og livsberigende måde.

Graviditet og amning

Kroppen forandrer sig, så det gør du også! Det kan give udfordringer ift. selvopfattelsen og muligheden for at nyde øjeblikket. Det handler om egenomsorg, behov og samliv, samt udvikling af en ny balance i jeres liv.

Familieliv og relationsdannelse

Måske har du brug for at gå i dybden med den måde du skaber familieliv på? De bånd du knytter mellem dig selv og barnet, afhænger af hvordan I har det i familien, måden I møder barnet på og den stemning I skaber sammen.

Er du medlem af sygesikringen “danmark” kan du som gravid få tilskud i forbindelse med samtaler hos privat jordemoder.

Jeg glæder mig til at tale med dig|jer|tag kontakt i dag.