Privat jordemoder

Jordemoder

En sund graviditet, fødsel og familiedannelse er afgørende for dit barns udvikling.

-Og graviditeten er en vigtig periode for refleksion. Hvordan ønsker du mon at forberede dig på den vigtige rolle, du allerede spiller i dit barns kommende liv?

At være gravid og føde et barn er en fysisk og psykisk proces. Der er både  ny viden  du skal forholde dig til, og forventninger fra dig selv og ikke mindst dine omgivelser.

Hvad er nærvær og hvorfor er den så vigtig for dit barn?

Dit nyfødte barn  indgår allerede fra fødslen i et tæt reguleret samspil med dig, som sin vigtigste omsorgsperson. 

Den måde  I to taler sammen på, “pludre”, -din måde at se på barnet og din måde at reagere på dets signaler er af største betydning for hvordan barnet senere danner bånd med andre mennesker.  Og det har betydning i forhold til at skabe solid tryghed for barnet, så udvikling af en god selvfølelse bliver mulig.

Det betyder helt enkelt at barnet har brug for nærvær, hudkontakt, øjenkontakt og at høre jeres stemmer.

Barnet har korte opmærksomshedsperioder, hvor det er vågent og søger kontakt med jer.

Dem må I udnytte max.

Jo bedre forberedt du er som gravid og jo mere tillid og kendskab du har til dig selv, jo færre indgreb under fødslen har du brug for. Måske har du tidligere oplevet et kompliceret fødselsforløb, som du ikke har fået bearbejdet? -Det kan  meget vel give udfordringer, med spændinger, negative tanker, angst i forhold til dit næste fødselsforløb.

Psykiske udfordringer i graviditeten og under en fødsel kan hæmme tilknytningen til barnet og kan have konsekvenser for en god og tryg opstart på jeres fælles liv.

I samtalen får du hjælp til at se på det som er svært, med udgangspunkt i de følelser og erfaringer der knytter sig til din/ jeres livsomvæltning.

Jeg har erfaring med og særlig fokus på:

  •  Forberedelse i graviditeten til den vigtige livsovergang som forældre.
  • Tab og sorg processer.
  •  Reaktioner på det at skulle føde, angst & stress.
  •  Opvækst i familier med misbrug.
  •  Omsorgsvigt og senfølger.
  •  Amning og udfordringer for dig der er ny mor.
  •  Tilknytning og relationsdannelse.

Føler du dig trist og glædesløs nu du skulle være glad?

Du oplever måske nu at der er meget på spil, på en anden måde end tidligere.  Du har fået mere ansvar og dermed en ny livsrolle som forældre.

Vi taler om dine/jeres forventninger til denne livsperiode, -er de samstemmende eller? Hvilke krav sætter du til dig selv nu?  Hvordan passer du godt på dig selv i din nye forældre rolle?

Det kan være nødvendigt at arbejde med sin “egen bagage” som en måde at blive bevidst om egne værdier og valg.  Vores historie eller mangel på samme kan få betydning i denne livsfase på en vigtigt og livsberigende måde.

Graviditet og amning

Kroppen forandrer sig, så det gør du også! Det kan give udfordringer ift. selvopfattelsen og muligheden for at nyde øjeblikket. Det handler om egenomsorg, behov og samliv, samt udvikling af en ny balance i jeres liv.

Familieliv og relationsdannelse

Måske har du brug for at gå i dybden med den måde du skaber familieliv på? De bånd du knytter mellem dig selv og barnet, afhænger af hvordan I har det i familien, måden I møder barnet på og den stemning I skaber sammen.

Er du medlem af sygesikringen “danmark” kan du som gravid få tilskud i forbindelse med samtaler hos privat jordemoder.

Jeg glæder mig til at tale med dig|jer, og høre mere om jeres historie.

Tag kontakt i dag, jeg svarer tilbage inden for 24 timer..