Jeg har et meningsfuldt, højaktuelt og alsidigt arbejde som psykoterapeut MPF. Her motiverer og igangsætter jeg udviklingsprocesser der gør en forskel for de mennesker der opsøger min hjælp og støtte.

Faglig profil

Jeg har en sundhedsfaglig og naturvidenskabelig grunduddannelse bag mig, som henholdsvis sygeplejerske og jordemoder.

Min interesse for det relationelle arbejde, forebyggelse og sundhedsfremme har betydning for min terapeutiske tilgang i arbejdet med mennesker som har brug for hjælp og støtte når livet er svært. 

Jeg tænker i helheder -kommer hele vejen rundt om det enkelte menneske. Jeg er trænet i at have øje for, at der kan være andre aspekter end lige det du som klient kommer med som kan påvirke situationen – problemet. Jeg betragter det enkelte menneske og familier som helheder og det er brugbart i det terapeutiske rum fordi vi er langt mere end blot vores sind og krop.

Jeg optaget af det levede liv som former os og som konstant er med til at gøre os klogere og mere erfarne.

Det har jeg blandt andet arbejdet med som frivillig terapeut i Kræftens bekæmpelse. Her havde jeg individuelle samtaler med mennesker i sorgprocesser. Jeg har været frivillig terapeut i TUBA, hvor unge deler erfaringer og oplevelser om eftervirkninger af at vokse op i familier med alkohol og/eller stof misbrug.

Jeg har erfaring med sorgarbejde, og ensomheds problematikker, mistrivsel og misbrug i forskellige arbejdsrelaterede sammenhænge. Mit arbejde som terapeut føles vigtigt og det giver mig energi og livsglæde.

Jeg er uddannet ved Essens, eksistentiel gestaltterapi, med en kognitiv overbygning. www.essens-kurser.dk.

Jeg har en akademisk overbygning og er kandidat i Pædagogisk Psykologi fra Aarhus universitet.

Det er en kvalitet for dig der vælger at gå i terapi hos mig, fordi jeg også bruger psykologien til at rådgive og vejlede ud fra.

Mine uddannelser er baseret på national og international forskning indenfor udviklingspsykologi, kognitionspsykologi, almen psykologi samt identitet og læring.

1