Forside

Velkommen til dig.

At se og at blive set

Har betydning for din terapeutiske proces , og for at du får det bedre.

Jeg tager som psykoterapeut udgangspunkt i den eksistentielle samtale, med fokus på at forstå og arbejde med dine tanker, følelser, handlinger, og de livshændelser, du har problemer med, lige nu.

Jeg mener det er  det nuværende levede liv der kan forandres, idet mange lider under ikke at kunne håndtere nuværende problemer.

Psykoterapi heler -og medfører for mange, oplevelsen af mere selvtillid, overskud og ro i samvær med andre mennesker.

Psykoterapeut MFP. 

Sygeplejerske, jordemoder og cand. pæd. stud.

Lang erfaring inden for sundhed, psykisk sygdom og forebyggelse, familie -og relationsdannelse, samt undervisning.

Der kan være mange årsager bag dit ønske om at søge professionel samtalestøtte.

Vi mennesker kan af forskellige grunde, have det svært. Du kan få behov for et menneske at tale med, -en der lytter til dig og er sammen med dig, om det der opleves svært og uretfærdigt. Psykoterapi er en god måde at vende blikket indad på, og det kan alle få brug for.

” Psykoterapi er et mellem-menneskeligt møde, og mødet danner forudsætning for, hvad der i øvrigt sker”

Det betyder at vores kontakt til hinanden er et vigtigt element i samtalen.

Den første kontakt er altid vigtig for det videre forløb, da vi kommer til at arbejde tæt sammen.

Måske slås du med lavt selvværd og de følger det har for din livskvalitet. Måske har du udfordringer med relationen til dig selv, din familie venner, børn, og eller kæreste. Eller det kan være du oplever en livsperiode hvor dine muligheder ændres, føles indskrænkede, udtømte eller forkerte. Det kan give både angst, stress og depression.

Det kan være forbundet med skyld og skam at opsøge professionel hjælp i form af samtale terapi. Dine anstrengelser med at læse her på siden, overveje at tage kontakt, skrive sms eller mail til mig, nytter. For det betyder du er motiveret for at tage dig af det, der spænder ben for dig og medfører vanskeligheder.

Du vil blive taget godt imod.

Jeg vil være optaget af at spørge ind til dig, dine tanker og de overvejelser der ligger til grund for din kontakt til mig. På den måde kan du fornemme og tænke over om min tilgang og min person er den rigtige for dig.

I  mit terapeutiske arbejde og møde med dig handler det om

RO

HANDLING

FÆLLESKAB

SAMTALE

STYRKE

FOKUS

-Uanset hvad du slås med, er her hjælp, tryghed og omsorg at hente.

Jeg arbejder sammen med dig på en sådan måde, at du vil føle dig støttet til turde ændre på det, der skal til, for at du kan få det godt -igen.

Frigør dit fulde potentiale | skab varig forandring

Du kommer til at arbejde med både dine følelser, tanker, handlinger, og begrænsninger. Du vil opnå redskaber at komme videre, på en for dig, god måde -og du vil få det bedre. 

At skabe forandring i sit liv, få nye vaner, blive mere tilfreds, og acceptere det du ikke tror du kan, kræver TID, HÅRDT ARBEJDE og ÆRLIGHED. Det må du have lyst til, og være villig til at byde ind med.

Du vil opnå indsigt i hvem du er, hvor du kommer fra  og hvilke “bagage” du har med dig. Samtidigt kan du blive mere bevidst om, hvordan du har det med dig selv og andre.

Psykoterapi handler om at finde ud af hvad der betyder noget for dig

Det er vigtigt at finde ud af hvad, der forhindrer dig i at få det, som du gerne vil have mere af, samt hvad du KAN gøre og VIL  gøre for at få det. 

At fortælle om dit liv, og dine interesser, dine drømme handler om din livserfaring og det der betyder noget for dig. Jeg lytter og spørger ind til dig, så du kan tage nogle vigtige skridt frem mod at finde dine egne svar, dine egne løsninger.

Er du angst og hele tiden bange for at der skal ske dig noget?

Stiller du høje krav til dig selv (og andre) i  forskellige situationer? Ønsker du at gøre alt perfekt, så du undgår kritik?

Er du ramt af stress, depression?

Føler du dig  uelsket og ensom? Er du utrænet i at vise dig selv frem for andre, sådan som du også er?

Føler du et konstant pres om at være fit, og effektiv? Savner du at reflektere over dit liv, og den måde du lever det på, i relation til andre?

Uanset hvad du kommer med

-tilbydes du opmærksomhed og ro i professionelle rammer så du kan føle dig tryg til at tale om det vigtige i dit liv.

Jannes lokale

Det har betydning at du kommer af egen fri vilje, og ikke fordi andre ønsker det. På den måde kan du være mest oprigtig overfor dig selv og få bedst udbytte af terapien.

Jeg har tavshedspligt og arbejder ud fra psykoterapeut foreningens etiske retningslinjer.

Jannes lokale

Jeg glæder mig til at møde dig og tale med dig.